Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Gezondheid

De vroedvrouw

In 1874 wordt in de gemeenteraad al gesproken over het al of niet aanstellen van een vroedvrouw in de gemeente. Het duurt tot december 1876 voor men besluit een advertentie te plaatsen.
De advertentie die verscheen in De Tijd, vermeldde "De jaarlijksche toelage bedraagt voorloopig f 200,--." Dat bleek niet voldoende te zijn, want in maart 1877 verschenen er opnieuw advertenties in De Tijd waarin de jaarwedde was verhoogd naar f 250,--. Ruim een week later volgde nog een advertentie in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant. Inmiddels was het geboden loon al verhoogd naar 300,-- gulden per jaar. En dat bleek tenslotte voldoende te zijn om een vroedvrouw aan de gemeente te binden.
Vroedvrouw gevraagd
De Tijd, 2 december 1876
Als eerste gemeentelijk vroedvrouw in de gemeente Appeltern werd op 15 juni 1877 benoemd mejuffrouw W. van den Berg, die tot die datum in Vlijmen een soortgelijke betrekking had. In een reglement, dat voor haar functie werd opgesteld stond vermeld dat ze zich in Maasbommel moest vestigen en voor haar loon (300 gulden per jaar dus) de onvermogenden gratis moest behandelen. Verder moest ze zelf haar plaatsvervangster betalen als ze langer dan 14 dagen ziek of afwezig was.

Op 26 april 1879 werd ze opgevolgd door Mej. J.P.A. Vredeveld-van Biezen uit Amsterdam. Ruim een jaar later kwam in 1880 in haar plaats W. Klaver, de weduwe van J. Verhulst uit Oirschot.

Bij haar vertrek in 1888 probeerde de gemeente nog eens, helaas zonder succes, om extra geld te krijgen om toch een geneesheer te kunnen benoemen. Sinds het overlijden van dokter Van Weezel in 1883 zat de gemeente zonder dokter, terwijl ook in Dreumel geen dokter was.

Vroedvrouw gezocht
De Maasbode, 18 februari 1888
In 1888 kwam er opnieuw een oproep voor een vroedvrouw in een aantal kranten. De zoektocht duurt deze keer niet lang. Maria Goedhart reageerde en werd een maand na de eerste advertentie benoemd. Ze was afkomstig uit Bergen en pas 24 jaar. Haar moeder had hetzelfde beroep en er is veel kans dat ze dit dus in de praktijk van haar heeft geleerd.

Op 13 februari 1890 trouwde Maria Goedhart met bakker Johannes Antonius van Meekeren.
Op 1 september 1895 kreeg ze eervol ontslag omdat door benoeming van een gemeentegeneesheer (N.A.J. Hanedoes) voldoende in de behoefte van verloskundige hulp was voorzien.

Het gezin Van Meekeren-Goedhart vertrok op 3 januari 1899 naar Deurne.

Bertha van den Bosch–Steenbruggen (1882–1969) is later lange tijd vroedvrouw in Alphen geweest.

WHAM logo

website by AageM