Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
logo Bestuur

Joannes Cornelis (Jan) Steenbruggen (1811-1817)

Jan Steenbruggen werd op 25 november 1753 in Alphen gedoopt als Joannes zoon van Cornelis Steenbruggen. Zijn moeder was Ida Maasdijk.

Doop burg Steenbruggen Doop van Joannes Steenbruggen (klik voor een vergroting en meer afbeeldingen)

Jan kreeg het bestuurswerk met de paplepel ingegeven want zijn vader was van 1757 tot 1766 al schepen in Alphen.
Op 27 juli 1777 trouwde hij in Alphen met Anna Hol. Op 19 oktober 1780 werd hun enige kind, Cornelis, geboren. Deze zou later ook wethouder worden.
De familie Steenbruggen behoorde bij de gegoede burgerij. Zij bezat huizen en land onder Alphen, Maasbommel en in Noord-Brabant.

In 1795 wordt Jan Steenbruggen zelf genoemd als schepen en heemraad van het Ambt van tussen Maas en Waal, ook was hij noodheemraad te Wamel.

In louwmaand 1809 vocht Maas en Waal weer eens tegen het water. Op 29 januari 1809 liep bij Leeuwen, Wamel en Dreumel het water over de dijken. Op een gegeven moment liep het water bij Wamel over een afstand van wel 500 roeden (1900 m) 2 voet (60 cm) hoog over de dijk. De toestand leek onhoudbaar toen wonder boven wonder het water begon te vallen. De ijlings onder leiding van de noodheemraad J.C. Steenbruggen opgeworpen noodkeringen hielden stand en een doorbraak kon worden voorkomen.

In Alphen ging het in de nacht van 30 op 31 januari door een zware storm mis. De harde wind maakt de voortzetting van het werk aan de noodkeringen onmogelijk. De storm sloeg het water met zoveel kracht tegen dat de dijk dat deze beneden de korenmolen bezweek en doorbrak. Er ontstond een gat van 25 roeden (95 m) dat al snel groter werd tot 40 à 50 roeden (150-190 m) en er werd een wiel gevormd. Door deze dijkbreuk liep een groot deel van Maas en Waal onder water. Op 8 maart kon worden begonnen met het maken van een ringdam. Heemraad J.H. Meyer en noodheemraad J.C. Steenbruggen werden belast met het toezicht op de werkzaamheden.

"Omtrent de doorbraak bij Alfen valt weinig aantemerken, dan dat de ingezetenen de grootste bereidvaardigheid en menschenliefde hebben aan den dag gelegd tot berging van de op den dijk staande huisgezinnen, daar de meeste arbeiders huizen, aan de binnenzijde des dijks staande, door den storm waren ingestort of onbewoonbaar werden. Vooral behooren in dit opzigt vermeld te worden de Ambts-Regent J.C. Steenbruggen, de adjunct Schout J. Sterk en G.J. Koolhaas; mitsgaders de gebroeders Hermanus en Arnoldus van Mulkom, die in het werken voorgingen, waar anderen zich niet durfden wagen; en eindelijk de Buurmeester P. van der Ven, die, in den avond van den 30sten van Louwmaand, met levensgevaar een rapport overbragt."

Stempel gemeente Alphen
Gemeentestempel en handtekening
Toen in 1810 de nieuw gevormde gemeente Alphen ontstond (zie Bestuur) werd Jan Steenbruggen benoemd tot de eerste en naar later zou blijken ook enige maire (burgemeester) van Alphen.

Nadat de Fransen eind 1813, begin 1814 weer wegtrokken uit deze streek, werd de Nederlandse soevereiniteit hersteld. bij Grondwet van 29 maart 1814 werd de provincie Gelderland in ere hersteld. Vanaf dat moment werd Jan Steenbruggen ook weer met burgemeester in plaats van maire aangeduid.

Advertentie
Arnhemsche courant van 29 april 1817
(klik voor een vergroting en meer afbeeldingen)
In deze advertentie uit de Arnhemsche courant wordt een gemeentehuis in Alphen genoemd. Na enig speurwerk in het archief van de voormalige gemeente Alphen vonden we de huurovereenkomst voor dit "gemeentehuis".

In deze in het Frans opgestelde overeenkomst staat dat er een kamer gehuurd wordt bij A.C. Hol ten behoeve van een gemeenteraadsvergadering. De huur bedraagt 40 franc per jaar. Voor zover we hebben kunnen nagaan woonde A.C. Hol in de tegenwoordige Schoolstraat tussen de Hervormde kerk en de voormalige bakkerij.
De overeenkomst werd ondertekend op 31 juli 1812 door burgemeester J.C. Steenbruggen en de gehele gemeenteraad. Deze gemeenteraad bestond op dat moment uit D. Sterk,
C. van Lent, P.G. de Leeuw, A. Steenbrugge, H. Mollenberg, J. la Garde, C. Steenbruggen, J.M. Hol, P. van der Ven en Tomas de Grunt (?)

De gemeente Alphen was geen lang leven beschoren. Per 1 januari 1818 werd ze met de gemeente Maasbommel en de gemeente Appeltern en Altforst samengevoegd tot een nieuwe gemeente Appeltern. Burgemeester werd J.J.C. Herckenrath die daarvoor de burgemeester van Maasbommel was.

Jan Steenbruggen werd gemeenteraadslid. Dit was hij nog altijd toen hij overleed op
22 maart 1822 in Alphen. Hij werd 68 jaar oud.

WHAM logo

Bronnen:
- Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795
- Driessen, A.M.A.J., Watersnood tussen Maas en Waal
- Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen voorgevallen in
. louwmaand 1809, tweede deel
- Huis van de Nijmeegse geschiedenis
- Stamboom familie Jonge(n)s


website by AageM