Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Brand

Ook van deze brand kwamen wij niet op de hoogte door een krantenbericht, maar door een vermelding in de besluiten van de gemeenteraad 1855 nr. 67 en 1855 nr. 78.
Opnieuw gaat het over de financiële afwikkeling van gemaakte kosten bij een brand.

Een flinke brand zoals we in besluit 67 kunnen lezen: "betreft de kosten tot blussching en stuiting van den brand die op den 16e en 17e September dezes jares en volgende dagen aan de huizen, schuren, hooibergen en verdere panden bij Hendr. Mollenberg, Christ Mollenberg, Jan Mattheus Hol en G…A Offermans te Alphen, binnen deze gemeente heeft plaatsgehad".

Uit de stukken valt op te maken dat de brandhaard op de Kerkdijk bij het Peperstraatje was.

In besluit nr. 78 worden de kosten van deze brand nader gespecificeerd: "Voorgenomen de rekeningen van kosten van het gemeentebestuur van Dreumel en van G. Offermans, winkelier en tapper te Alphen, de eerste wegens het verlenen van hulp ter gelegenheid van den brand te Alphen op den 16 September 1855 en volgende dagen, door de brandmeesters met de spuit en materialen en 26 Manschappen uit Dreumel, en de tweede wegens geleverde voedingsmiddelen en ververschingen aan de ter hulp gesnelde manschappen."

De bedragen die daarbij horen zijn:
"die van Dreumel na met onderling genoegen bewerkte korting, nog een bedrag van f 83,50
en die van Offermans__________________________________________________ f 39,19
Makende Zamen eene Som van _________________________________________ f 122,69"


En dat was een probleem, want in de begroting voor 1855 was een dergelijk bedrag niet opgenomen. Er was alleen 40 gulden gereservereerd voor de reparatie van de brandspuit en dat bedrag was daar ook voor nodig. Dus er moest een oplossing worden gezocht.
Op de genoemde begroting stond wel een bedrag van f 581,80 dat bestemd was om aan het dorp Alphen te worden uitgekeerd. Dit was het Alphense deel van het overschot op de begroting van voorgaande jaren. Aangezien deze kosten ook alleen op het dorp Alphen betrekking hadden, zouden ze mooi hieruit betaald kunnen worden.

Maar "overwegende dat er twijfel gerezen is, of men deze of andere kosten, uit gemelden post wel mag voldoen, zonder daarvoor speciale magtiging van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, gevraagd en verkregen te hebben" wordt besloten dat een extract van dit besluit zal worden gezonden aan de "Edelachtbare Heeren Gedeputeerde Staten mits deze te verzoeken wel de vereischte magtiging te willen verleenen".

Brand Alphen
Besluiten Gemeenteraad Appeltern 1855 nr. 78
(klik op de afbeelding voor een vergroting)


WHAM logo

website by AageM