Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Brand

Op 19 september 1904 brak er 's avonds om half zes een zeer grote brand uit in Alphen.
De brand begon bij Krijn de Kleijn in het buurtschap Greffelen. In de Nieuwe Tielsche Courant van 21 september 1904 lazen we: "Aangewakkerd door den hevigen oostenwind sloegen de vlammen over op de woning van J. Savelkouls, die weldra ook in lichtelaaie stond. Aan blusschen was geen denken en weldra werd ook de boerenhofstede van de wed. Jac. de Leeuw aangetast, waar het vuur in den binnenzijnden oogst van hooi en koren overvloedig voedsel vond." "En nog altijd zocht de vuurwolf naar nieuwe prooi, die hij vond in de woning van J.G. Hol, en in een ander huis van Savelkouls voornoemd, waar tevens een voorraad steenkolen gereed voedsel was voor het verslindend element."

De brandweer kon niet veel uitrichten tot rond half negen de wind ging liggen, maar in de Tielsche Courant van 23 september lazen we nog wel: "Onze immer wakkere burgemeester, de heer Thomson, en de rijks- en gem.-politie, allen waren direct op de plaats des onheils, en handhaafden de goede orde."
In een aantal kranten volgt nog de melding dat het eigenaardig was dat het vuur zich tegen de wind op verspreidde.

Alle gedupeerden waren in meer of mindere mate verzekerd behalve Krijn de Kleijn bij wie de brand was begonnen. Voor hem kwam er echter hulp van koninklijke zijde. In De Tijd van 25 september stond: "Dadelijk na het vernemen van den brand te Alphen a/d Maas, vergewiste zich H.M. de Koningin Moeder bij den burgemeester dier gemeente van den omvang der ramp, en H.M. stelde f 75 ter dadelijke beschikking van den arbeider K. de Klein, die alles wat hij zijn eigendom kon noemen, door den brand vernield zag, terwijl niets verzekerd was."

Het was een zeer grote brand en we vonden dan ook in meer dan twintig kranten berichten over deze ramp. Waar soms de informatie over een brand wel heel summier is, was hier informatie genoeg te vinden en dat maakt het soms ook weer lastig. In de eerste berichten stond dat ook nog een huis van Jac. van Daalwijk door de brand werd verwoest, maar in latere berichten komt die naam niet meer terug. Ook de aantallen huizen die door de brand werden aangetast verschillen in een aantal artikelen. Er wordt gesproken over zes, zeven en acht huizen die verwoest zouden zijn. En dan is er ook nog de naam Savelkouls.
Deze naam komt echt in allerlei vormen terug. We zagen: Sauerkraut, Sauerkrant, Sauerkohl, Savelkouts en uiteindelijk ook Savelkouls.

Brand Alphen
Nieuwe Tielsche Courant 21 september 1904

Brand Alphen
De Tijd 25 september 1904

WHAM logo

website by AageM