Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Brand

Op vrijdag 24 maart 1933 brak in Alphen een zeer grote brand uit. We vonden er in heel
veel kranten berichten over. Veel berichten met ook zeer diverse informatie. De twee onderstaande berichten uit de Leidsche Courant en De Telegraaf vatten het meeste wel samen. Dit was de eerste Alphense brand waarvan we een foto in de krant aantroffen.
In Het Vaderland stond het onderstaande plaatje. Helaas is de scan die we vonden niet
erg duidelijk.

Brand Alphen
Het Vaderland 28 maart 1933

"Het dorpje aan de Maas heeft gisteravond een brand beleefd zooals het in geen jaren gekend heeft, waardoor twee kapitale boerderijen, een timmermanswerkplaats en een hooischuur en landbouwschuur totaal in de asch zijn gelegd. Het vuur nam zulke geweldige afmetingen aan, dat aanvankelijk gevreesd werd, dat 'n gedeelte van het dorp, het z.g. Kerkeind, door de vlammen zou worden verwoest."
Gelukkig kwam het uiteindelijk niet zo ver want doordat de felle wind tijdens de brand sterk afnam gelukte het de brandweer "die met buitengewoon groote inspanning het blusschingswerk verrichtte ... nog grooter onheil te voorkomen."

Waar bij de meeste branden de berichtgeving zeer summier is, volgt in dit geval nog een uitgebreide beschrijving van het verloop van de brand.
"Omstreeks zeven uur zagen omwonenden dat het stroodak van de voorraadschuur van den alleenwonenden bejaarden landbouwer A. Hol, die midden in de bebouwde kom van de wijk Driehuis onder deze gemeente is gelegen, in lichte laaie stond. Het vuur verspreidde zich met groote snelheid en in een minimum van tijd was het gebouw, waarin groote voorraden graan geborgen waren in een ziedende vlammenzee herschapen.
Weinige oogenblikken later hadden de vlammen reeds het dak van de belende boerderij aangetast. Dit alles ging zo razend snel in zijn werk, dat de buren, die van alle kanten te hulp snelden, geen kans meer zagen om eenig huisraad uit het brandende perceel te redden. Met groote moeite slaagde men er in het vee en een paard uit de stallen te bevrijden. Aangewakkerd door den krachtigen wind sloegen de vlammen over naar een nabijgelegen hooiberg van de boerderij, bewoond door den zoon van landbouwer Hol. Gestadig breidde de vuurpoel zich uit. Achtereenvolgens werd nog de groote boerderij van denzelfden eigenaar en een timmermanswerkplaats door de hoog oplaaiende vlammenzee aangetast. Inmiddels was de dorpsbrandweer op de plaats des onheils verschenen. Nog steeds dreigde er verdere uitbreiding."


Het verslag in de Leidsche Courant eindigt dan: "Een fel-roode gloed kleurde den avondhemel boven het Maasland rood. Uit de omliggende dorpen trokken honderden nieuwsgierigen naar den brand om het fantastische schouwspel gade te slaan."
In Het volk van 25 maart wordt dienaangaande nog vermeld: "Tot ver in den omtrek was de gloed van het vuur te zien. De brandweer van Oss was zelfs uitgerukt. Toen men echter zag, dat de brand over de Maas woedde, keerde men terug."

In de avondeditie van de Telegraaf gaat het verslag van de brand verder. "Bij den felle brand die hier heeft gewoed, deed de brandweer met twee handspuiten haar uiterste best om de bedreigde boerderijen te behouden. Vele buurtbewoners hadden op de daken van de omliggende huizen post gevat om met emmers water het rieten dak nat te houden. Een gelukkige factor was dat de wind in kracht afnam en na eenige uren van hard werken was het ergste gevaar geweken. Men was er in geslaagd na geweldige krachtsinspanning de nabijgelegen boerderijen van de landbouwers Hooymans en Steenbrugge voor aantasting te vrijwaren. Omstreeks elf uur was men den toestand meester.
Van het huisraad van de vernielde woningen kon vrijwel niets worden gered. Eenige voorraden graan, een groot aantal kippen en een groote partij hout, benevens de landbouwinventaris van beide boerderijen en landbouwmachines werden een prooi der vlammen. Ook de naastgelegen boomgaard werd door het vuur geheel vernield.
Naar men ons mededeelde was alles tegen brandschade verzekerd. De schade is aanzienlijk. Omtrent de oorzaak staat niets vast."


Brand Alphen
Leidsche Courant 25 maart 1933

Brand Alphen
De Telegraaf 25 maart 1933

WHAM logo

website by AageM