Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Brand

Op donderdag 8 april 1937 brak een grote brand uit op het Hoekeind in Alphen aan de Maas. De grote boerderij met aangrenzend woonhuis en café van Coen van Wichen werd door de geweldige vuurzee, die tot in Den Bosch waarneembaar was, compleet verwoest.

"Het vuur ontstond door nog onopgehelderde oorzaak in het achterhuis, waar in een ommezien een groote partij graan, die ter plaatse was opgeslagen in lichterlaaie stond. Drie waardevolle stamboekhengsten konden slechts met groote moeite worden gered; een der dieren liep brandwonden op. In een oogwenk stond niet alleen de boerderij in lichterlaaie, doch had het vuur zich ook medegedeeld aan een café van denzelfden eigenaar, ook het woonhuis werd spoedig aangetast. Van het meubilair kon vrijwel niets worden gered. De landbouw-inventaris, waaronder drie landbouwmachines, ging verloren; in de stallen kwamen acht koeien en elf varkens in de vuurzee om het leven. Verschillende in de nabijheid staande hooimijten vielen eveneens aan het vuur ten offer.
De dorpsbrandweer beschikte slechts over twee handspuiten, doch het slangenmaterieel bleek niet deugdelijk genoeg om een brand van een dergelijken grooten omvang met succes te bestrijden. Het blusschingswerk stond onder leiding van burgemeester De Leeuw.
Het geheele dorp was langen tijd in rep en roer en tot laat in den avond was een ieder op de been. De brandweer uit Oss was ter assistentie ontboden doch kon over de smalle wegen en dijken het terrein van den brand niet bereiken.
De zeer aanzienlijke schade wordt door verzekering gedekt."


Aldus een verslag in de Telegraaf van 9 april 1937. Maar ook van deze brand vonden we veel krantenartikelen en die bevatten soms aanvullende maar soms ook tegenstrijdige informatie. Volgens een aantal kranten is de brand ontstaan in het achterhuis, maar andere kranten noemen een van de schuren als bron van de vuurzee. In De Maasbode van dezelfde datum vinden vinden we nog behoorlijk wat aanvullende informatie. Zij spreken van 6 kalveren en 10 varkens die in de brand omkwamen, maar noemen ook nog een vijftigtal kippen dat de brand niet overleefd heeft. Over de hooimijten die aan het vuur ten offer vielen weet deze krant te melden dat er 40.000 kg hooi en 25.000 kg stro verloren is gegaan. Over het gevaar dat de buren liepen schrijven ze: "De boerderij van de weduwe Derks heeft meermalen ernstig gevaar geloopen eveneens door het vuur te worden aangetast. Het dak van deze boerderij had reeds vlam gevat, doch de brandweer slaagde erin het vuur te stuiten. Een schuur van deze landbouwersfamilie ging verloren.
Dankzij de gunstige windrichting kon een naastgelegen perceel van J. Derks gespaard blijven."

Volgens De Maasbode en een aantal andere kranten was de oorzaak niet onbekend maar werd deze toegeschreven aan kortsluiting.

In De Gelderlander van 9 april wordt ook al het schadebedrag genoemd. Dit zou ongeveer 10.000 gulden zijn en slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt worden. Over de brandweer weet deze krant nog te melden: "De brandweer van Alphen a.d. Maas was spoedig op de plaats van het onheil aanwezig, doch kon met haar primitieve bluschmiddelen niets tegen de vlammenzee, waarvan de vonken in de Maas terecht kwamen, uitrichten, zoodat zij zich beperkte tot het nat houden van belendende landbouwbedrijven. Mede door de gunstige windrichting slaagde zij er in deze te behouden."

Café van Wichen werd iets dichter bij de hoek in de dijk herbouwd en is nog altijd (2018) in bedrijf als café Maaszicht. Het oude café stond iets verder richting de molen. Dit is op onderstaande oude luchtfoto wel vaag te zien, maar we zouden het geweldig vinden als iemand ons nog kan helpen aan een betere foto van het oude café van Coen van Wichen.

Brand Alphen
De Telegraaf 9 april 1937 (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Brand Alphen
Uitsnede uit een foto van de Maaswerken
(eerste helft jaren dertig van de vorige eeuw)


WHAM logo

website by AageM