Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Genealogie

Bevolkingsregister

De bevolkingsregisters zijn een belangrijke bron voor stamboomonderzoek in de periode 1810 tot 1936.
Het is vooral handig omdat in deze boeken de gezinnen samen op een pagina staan vermeld.
Ook is daarbij meestal de onderlinge familierelatie terug te vinden. Daardoor zijn in deze boeken sneller families terug te vinden dan in de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de burgerlijke stand.

In 1810 werd begonnen met een lijst in de Franse taal (Etat de Population). Vanaf 1825 werd steeds om de 5 jaar een lijst gemaakt (volkstelling).
Na 1840 ging men in deze lijst ook de veranderingen bijhouden en werd dit boek het bevolkingsregister genoemd.
Voor het doorzoeken zijn indexen gemaakt.
Van de jaren 1825 en 1920-1936 hebben wij een transcriptie die digitaal doorzoekbaar is. Vanaf 1850 is een index gemaakt op hoofdbewoners. Van de overige jaren bestaat een getypte index.

Hieronder een compleet overzicht van alle zaken op dit gebied waarvan wij in ons documentatiecentrum in de Edohof een kopie hebben.

Etat de Population -
1810
Met getypte index
Volkstelling -
1825
Met transcriptie, digitaal doorzoekbaar
Volkstelling -
1830
Met getypte index
Volkstelling -
1835
Met getypte index
Bevolkingsregister -
1840-1846
Met getypte index
Bevolkingsregister -
1850-1860
Op hoofdbewoners digitaal doorzoekbaar
Bevolkingsregister -
1860-1870
Op hoofdbewoners digitaal doorzoekbaar
Bevolkingsregister -
1870-1880
Op hoofdbewoners digitaal doorzoekbaar
Bevolkingsregister -
1880-1900
Op hoofdbewoners digitaal doorzoekbaar
Bevolkingsregister -
1900-1920
Op hoofdbewoners digitaal doorzoekbaar
Bevolkingsregister -
1920-1936
Met transcriptie, digitaal doorzoekbaar


Hieronder vindt u wat meer informatie over de verschillende registers, waarbij van een aantal online een index is in te zien.

Etat de Population 1810
De eerste lijst op voorbedrukte bladen met alle bewoners is gemaakt in december 1810. In het Frans zijn genoteerd de achter- en voornamen, geboortedata en –plaats, godsdienst en beroep. De personen in deze lijst zijn doorlopend genummerd tot 686.

Volkstelling 1825
Voor de gemeente Appeltern, waartoe Alphen na 1818 behoort, is in 1825 de eerste lijst aangelegd met daarin vermeld de huisnummers van 1 tot en met 148, naam en voornaam, het jaar van geboorte en het beroep. In de kolom Aanmerkingen is soms genoteerd dat men is vertrokken of overleden . Er zijn geen wijzigingen (doorhalingen) aangebracht. Aan het einde staan huisnummers waar nieuwe bewoners zijn gekomen.

Volkstelling 1830
De nieuwe lijst van 1830 geeft behalve de 154 huisnummers ook de buurtschappen aan. We vinden bewoners van De Schans, Het Hoofd, Greffeling, Den Haag, Kerkeind, Moleneind en Moorthuizen. In deze lijst wordt ook vermeld of er meerder gezinnen in een huis wonen, de geboorteplaats, de burgerlijke staat (al dan niet gehuwd) en de godsdienstige gezindheid. Ook in deze lijst zijn geen verbeteringen aangebracht.

Volkstelling 1835
De lijst van 1835 geeft meer informatie over de plaatsen en data van in- en uitschrijving. Het laatste huisnummer is nu 117. Bij verschillende huizen staat nu een aparte familie 'in de kamer' vermeld.

Bevolkingsregister 1840
Bij dit register is gebruik gemaakt van dezelfde indeling als bij de volkstelling in 1835.
In dit boek zijn steeds namen doorgestreept van personen die vertrekken of overlijden.
Er zijn 157 huizen. Voor in het boek staat ook vermeld: tot 1846. Er is ook een bevolkingsregister van 1847 tot 1849, maar dat zit nog niet in onze collectie.

Bevolkingsregister 1850
Het gefotografeerde gedeelte van dit register bevat de naam en voornamen, de geboortedatum en –plaats, de burgerlijke staat en godsdienst, het beroep en data van vestiging, vertrek of overlijden. Niet zichtbaar, maar wel in dit register: de vorige woonplaats. Wel worden in dit register weer de verschillende buurten vermeld, zoals genoemd in het register van 1830. Er zijn nu 175 genummerde huizen. Er zijn 27 bladzijden toegevoegd met verhuizingen. Klik hier voor een index op achternaam.

Bevolkingsregister 1860
Dit register bevat alle gegevens die eerder genoemd zijn. Er zijn 218 adressen. De overige pagina’s zijn wijzigingen die in de periode tot 1869 hebben plaatsgevonden.
Klik hier voor een index op achternaam.

Bevolkingsregister 1870
Van dit bevolkingsregister zijn alleen de datum van inschrijving, de familienaam en voornamen, het geslacht, de relatie tot het hoofd van het gezin, de geboortedatum en -plaats zichtbaar. Wijzigingen tot 1879 zijn in dit boek opgenomen. Er zijn 250 genummerde huizen. Klik hier voor een index op achternaam.

Bevolkingsregister 1880
Van dit bevolkingsregister zijn alleen de datum van inschrijving, de familienaam en voornamen, het geslacht, de relatie tot het hoofd van het gezin, de geboortedatum en -plaats zichtbaar. Wijzigingen tot 1889 zijn in dit boek opgenomen. Er zijn 238 genummerde huizen. Klik hier voor een index op achternaam.

Bevolkingsregister 1900
Van dit bevolkingsregister zijn alleen de datum van inschrijving, de familienaam en voornamen, het geslacht, de relatie tot het hoofd van het gezin, de geboortedatum en -plaats zichtbaar. Wijzigingen tot 1920 zijn in dit boek opgenomen. Er zijn 234 genummerde huizen. Klik hier voor een index op achternaam.

Bevolkingsregister 1920
Van dit bevolkingsregister zijn alleen de datum van inschrijving, de familienaam en voornamen, het geslacht, de relatie tot het hoofd van het gezin, de geboortedatum en -plaats zichtbaar. Wijzigingen tot 1936 zijn in dit boek opgenomen. Er zijn 248 genummerde huizen. Klik hier voor een index op achternaam.


Misleidende foto
Klik op de afbeelding voor een leuk artikel over het gebruik van het bevolkingsregister.

Het was de tweede bijdrage van WHAM aan het tijdschrift van Tweestromenland. Dit artikel van Ben van Dijk laat zien hoe de bevolkingsregisters gebruikt kunnen worden bij het beschrijven van foto’s en dorpsgeschiedenis.

WHAM logo

 


website by AageM