Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Signalement

(overgenomen uit de UNION van februari 1984)


55 jaar Priester

Op 25 mei a.s. zal het 55 jaar geleden zijn dat de Zeereerwaarde Heer W.J. van Schaijk uit handen Mgr. A.F. Diepen, bisschop van
’s-Hertogenbosch, de H. priesterwijding ontving.

Willibrordus Johannes van Schaijk

Geboren te Berghem NB.
Priester gewijd 25 mei 1929.
Kapelaan te Horssen 1932-1936.
Kapelaan te Goirle 1936.
Kapelaan te Tongelre tot 1947.

In 1947 werd hij benoemd tot pastoor van Alphen Gld op 28 maart 1947. Hij volgde de Zeereerwaarde heer W.G. Peters op die pastoor was vanaf 1924. Sinds 1962 verblijft pastoor van Schaijk te Meerveldhoven.
Pastoor van Schaijk

Welkom Pastoor van Schaijk
Gezien we dit jaar ook het zilveren priesterfeest hebben van onze huidige herder zou het niet ondenkbaar zijn pastoor van Schaijk hierbij te betrekken.

55 jaar N.K.V. (K.A.B.)

In 1984 zal het eveneens 55 jaar geleden zijn dat het N.K.V. werd opgericht.
Toen de R.K. Werkliedenbond en later de K.A.B. In 1954 is dit feit uitbundig herdacht.

KAB feest 1954

Zilveren priesterjubileum Pastoor W. Essens.

Op 28 juni a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat Mgr. Gelaat tot onze pastoor de woorden sprak: 'Tu es sacerdos in Aeternam' (Gij zijt priester in eeuwigheid).

De viering van een priesterjubileum is op de eerste plaats iets tussen God en de priester zelf. Op zijn feestdag vertolkt zijn voorgaan in de Eucharistie, méér dan op andere dagen aanbidding en dank. Scherper dan anders ziet de jubilaris zijn tekortkomingen en met groter aandrang vraagt hij om Gods genade voor de komende priesterjaren.

Maar op de tweede plaats is de viering iets tussen de priester en zijn mensen. Niet zelden is de dagelijkse praktijk van de priesterlijke arbeid zorgvol. En dan doet het hem, mens met de mensen gebleven, goed als hij mag ervaren dat zijn werk gewaardeerd wordt, en dat hartelijkheid en vriendschap hem zo ruim worden toegemeten.

Van de meeste mensen is het een gelukkige eigenschap dat zij levenslang met zich meedragen de herinnering aan blijde dagen. Daarom zijn goed geslaagde feesten en herdenkingen een bron van blijvende vreugde en bemoediging. Bij zijn installatie bracht onze pastor het devies mee 'Alles samen doen'. Als we in deze geest een priesterfeest organiseren, zal voor onze Herder ongetwijfeld zijn zilveren priesterjubileum zulk een bron van blijvende herinnering zijn.


Alphen zou Alphen niet zijn als men dit jubileum ongemerkt voorbij zou laten gaan. Het is weer lang geleden, dat er een familiefeest in onze parochie is geweest. Nog altijd spreekt men van vroegere feesten, en velen voelen van tijd tot tijd een soort heimwee opkomen naar die oude goede tijd.
Een parochiefeest geeft niet alleen een beetje hoognodige vreugde en gezelligheid, maar versterkt ook de banden, waardoor wij als parochianen met elkaar zijn verbonden.
De goede gevolgen zijn talrijker dan men oppervlakkig zou denken, en niet zelden van langdurige aard.

Toen deken Coolen uit Druten, op 28 januari 1978 Pastoor Essens installeerde, sprak hij de volgende woorden: 'Ik wil niet pessimistisch zijn, maar dit zou wel eens de laatste in Alphen wonende pastoor kunnen zijn. Dus weer er zuinig op, verzorg hem goed en laat hem niks te kort komen'.
Laten we samen als één gezin, als één grote parochiefamilie ons verheugen over alles wat tot stand is gekomen in de jaren dat deze dierbare Herder bij ons is.
Er is reden genoeg om feest te vieren!!!

Nog maar enkele maanden resten ons om er een echt mooi priesterfeest van te maken. Daarom laten we de handen ineenslaan en gezamenlijk proberen een feestweek te organiseren die in de verre omgeving zijn weerklank zal vinden.

Kerkbestuur, zet het licht op groen voor de organisatoren uit onze parochie!!!

WHAM logo

 


website by AageM