Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Signalement

(overgenomen uit de UNION van november 1983)


Tielse Courant uit 1866, 1875, 1879 en 1882

Uit: Tielse Courant 28 maart 1875

Verkoop Lindeboom onder Alphen.
Hiebendaal te Wamel zal op dinsdag 30 maart a.s. om 10.00 uur v.m. nabij het huis van wijlen de Wed. Steenbruggen namens Ant. Steenbruggen publiek verkopen; een grote partij appelbomen, wilgenknoothout, appelboomstammen en vooral een bijzonder grote en zware lindeboom ongeveer 150 voet hoog en anderhalve meter overkruis, ook een vijfroedige hooiberg.
Alles staande en gelegen aan 'De Hoek' bij gemeld huis onder Alphen.

Uit: Tielse Courant 28 november 1879

Verkoop onder Alphen.
Notaris Wijn te Maasbommel zal publiek verkopen een welgelegen huis met erf, tuin en bouwland, boomgaard en wilgenbos onder Alphen, Sectie C 112/658 660/661 en D38 groot 0.36.37 Ha., thans toebehorende aan Wed. en erven Jan van Zwolgen.
Inzet op 28 november en Toeslag op 12 december ten herberge van kastelein Offermans te Alphen.

Uit: Tielse Courant 1866

Verkoping.
J.W. Geerligs, notaris te Maasbommel, zal, namens de Erfgenamen van wijlen de Echtelieden Peter van Lent en Arnolda Lagarde, op vrijdag den 14 december 1866, bij inzet, en den 28 dier maand bij Toeslag, telkens des voormiddags ten tien ure, ten Huize van Jan Jansen te Alphen, publiek en zonder beraad verkoopen:

Een huis met 2 schuren, tuin en boomgaard onder Alphen, zeer voor den Landbouw geschikt, voorts nog 12 percelen Bouw- en Weiland onder Alphen, Maasbommel en Dreumel, zamen groot ruim 16 Bunders; breeder bij gedrukte biljetten omschreven; en zulks in perceelen of in massa.


Uit: Tielse Courant 16 december 1879


Verkoop weiland onder Alphen.
Notaris Vrijlinck zal verkopen in het Rijksveerhuis:

1. Weiland genaamd 'Het Koeweike' onder Alphen, Sectie C 219 groot 18.66R aan de bovenkant belend door Dijkgraaf Post en aan de benedenkant door de Heer v. Rijckenvossel.

2. Weiland naast koop 1, genaamd 'Het Hoefke' Alphen, Sectie C 220 groot 2B26R aan de bovenkant belendend aan Aart Hol en aan de benedenkant Joh. v. Zwolgen.

Inlichtingen te Alphen bij H. Steenbruggen en bij de notaris.

Uit: Tielse Courant 19 maart 1882

Verkoping te Alphen.
Notaris Weijn te Maasbommel zal op maandag 20 maart a.s. op de Greffeling te Alphen verkopen de afbraak afkomstig van het huis van D. Steenbruggen.

Op 22 maart verkoopt hij ten sterfhuize van de Wed. J. v.d. Kamp te Alphen, 2 melkgevende koeien, 1 dragend varken, 1 gust varken, 1 geit en 9 kippen. Alsmede allerlei smidsgereedschappen, aardappelen, spek, hooi, haver, gerst en mest, melkkan, karn alsmede deel- en tuingereedschappen.

Op vrijdag 24 maart a.s. verkoopt hij bij Janssen aan de Nieuwe Schans den afbraak van een groot schip en 100 koppen sparren, 3 veren bedden, stoelen, tafels, hout, ijzer, glas en aardewerk.


Uit: Tielse Courant 17 januari 1882

Het aantal tappers in de gemeente Appeltern loopt terug.

Het aantal gepatenteerde tappers, slijters en kroeghouders in deze gemeente bedraagt nu nog 57. Appeltern 12, Altforst 5, Maasbommel 13, Alphen 27.
Hiervan hebben er te Appeltern 10, te Altforst 5, te Maasbommel 11 en te Alphen 19, tesamen dus 45 bij de gemeente een schriftelijk verzoek gericht om na 1 mei a.s. nog sterke drank in het klein te mogen verkopen, hetgeen betekent dat met ingang van 1 mei 12 tappers in onze gemeente hun herbergen zullen moeten sluiten.
WHAM logo

 


website by AageM