Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Signalement

(overgenomen uit de UNION van oktober 1982)


Tielse Courant uit 1872, 1875 en 1876

Uit: Tielse Courant 11 april 1875

Verpachtingen te Alphen.
Publieke verpachting te Alphen. Notaris Weyn uit Maasbommel zal woensdag 14 april a.s. om 6 uur bij Offermans te Alphen publiek verpachten:

1. Voor de armen van Alphen: 1.5 Ha. 'Hermwerekamp' 2.5 Ha. 'Kalverweide'
1.1 Ha. 'Martenskamp' 1.9 Ha. ''t Hersje' (Dreumel), tevens de visserij bij de molen.

2. Voor de R.C. Kerk te Alphen: 1.5 Ha. 'De Tijnagel' 3 Ha. 'De Kerkekamp' 0.5 Ha. 'In de Meren' 0.7 Ha. 'Korte Winkels' in de Kezen.

3. Voor de kinderen Hol: 1.4 Ha. 'De Kuilkamp' 1. Ha. 'De Hermoenkamp' 0.8 Ha. 'De Zeggelaars' van de Hoeven.

Uit: Tielse Courant 17 maart 1876

Hoge waterstand.
Gisteren werden de dorpen Wamel, Dreumel en Alphen bezocht door de Commissaris des Konings in Gelderland.
Hij ontzag zich niet de moeilijke passage over de dijk van Dreumel naar Alphen te ondernemen en zich op de hoogte te stellen van de toestand der dijken.

Gelukkig heeft het stormen opgehouden zodat het gevaar enigszins geweken is.

Jammer dat men bij zoveel lofwaardigs de kwaadwilligheid van anderen moet betreuren, door te vermoeden dat men van plan was op enkele plaatsen de dijk door te steken.
Om daarvoor te waken, arriveerden gisteren een 4-tal militairen te Alphen.

Uit: Tielse Courant 22 maart 1876

Veel bezoek in Maas en Waal.
Zondag jl. kregen vooral Maasbommel en Alphen veel bezoek. Niet alleen van bloedverwanten en vrienden, maar vooral veel vreemdelingen.
Het scheen of eenieder zich met eigen ogen wilde overtuigen van het grote gevaar waaraan onze streek heeft blootgestaan.


Uit: Tielse Courant 14 maart 1872

Hoge veeprijzen.
Alphen - Ten bewijze dat tegenwoordig niet alleen paarden en vee, maar ook schapen tegen hoge prijzen kopers vinden, zij vermeld dat dezer dagen de Hr. J.L. landbouwer alhier, een vette ram verkocht voor fl. 64,--.

Uit: Tielse Courant 11 januari 1876

Nieuwe Korenbeurs te Alphen.
Naar men verneemt levert de nieuw opgerichte Korenbeurs, welke iedere vrijdag gehouden wordt ten herberge van A. Janssen aan de Nieuwe Schans, aanvankelijk goede resultaten op.
Wekelijks wordt er voor duizenden guldens aan allerlei soort van koren omgezet. De gunstige ligging aan de Maas en het daardoor gemakkelijk

vervoer der korenwaren, bevordert deze onderneming ten zeerste.

Ere daarom aan de oprichter van dit handelshuis in deze streken, waar anders de landman doorgaans uren ver ter markt moet trekken om deze producten, vooral haver, te verkopen.


Uit: Tielse Courant 2 april 1876

Brand te Alphen.
Gisteravond om ong. 9 uur brak in een onbewoond huis eigendom van de Hr. H. Mollenberg, brand uit en weldra zo hevig dat het uren in de omtrek zichtbaar was.
Ondanks alle hulp, mocht het niet gelukken alle levende have te redden. Er verbrandde 8 vette ossen en 9 prachtige paarden.

Spoedig breidde zich de vlammen uit en lag ook de boerderij van F. v. Lent geheel plat. Het vee kon hier wel worden gered.
De schade van de Hr. Mollenberg, wiens have en goed niet verzekerd was, moet zeer aanzienlijk zijn.

Uit: Tielse Courant 13 februari 1872

Brand te Alphen.
In de avond van de 9de dezer om ong. 7 uur ontstond brand te Alphen ten huize van L. Lagarde.
Hoewel de wind niet hevig was, kon men niet beletten dat het belendende gebouw van A. de Kleijn mede een prooi der vlammen werd. Gelukkig bleef het hierbij daar bij verdere uitbreiding de ramp niet te overzien was geweest vanwege de vele daar aan elkaar staande gebouwen.
Beide afgebrande percelen, pas nieuw gebouwd, waren alleen tegen brandschade verzekerd.
Er is dus grote schade geleden omdat vele producten, waaronder een grote partij gedorste en ongedorste haver, alsmede een grote hoeveelheid hooi en stroo vernietigd werden.
Alle levende have werd gered, behalve 15 kippen en 1 haan.

Te Koop.

Bij Arnold Janssen, veerman te Alphen aan de Schans is te koop een overdekte aak (één uur gaans van Tiel).

WHAM logo

 


website by AageM