Home
Alphen
Agenda
Fotoalbums
Links
Nieuwsarchief

Wat is WHAM
Onze collectie
Nieuwsbrieven
WHAM winkel
Wordt donateur
Contact WHAM

Ansichtkaarten
Archeologie
Bedrijvigheid
Bestuur
Bidprentjes
Brand
Criminaliteit
Gebouwen
Genealogie
Gezondheid
Luchtfoto's
Maas
Mooi Alphen
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontmoetingen
Oorlog
Ouwe kranten
Prinsengalerij
Publicaties
Religie
Signalement
Straatnamen
Verenigingen
Video's
Watersnood
Zoekplaatjes

Nieuw op de site
Zoeken op de site
Contact site

 
Ontmoeting

Overgenomen uit de UNION van november 1984. Hier en daar aangevuld en gecorrigeerd door WHAM.


Voor de ontmoeting van deze maand hebben wij de medewerking gekregen van zuster Nel Sleijpen, onze wijkverpleegster.

Zr. Sleijpen is een geboren en getogen Alphense. Ze werd geboren in de watersnood in maart 1926. Ze was de 4e in een gezin van 9 kinderen (2 jongens en 7 meisjes). Ze woonden aan de Molendijk 4. Haar vader had een slagerij en veehandel, hetgeen een enorme drukte betekende.
Zo kwam het dat zr. Sleijpen op 8-jarige leeftijd, samen met een 1 jaar ouder zusje vertrok naar het pensionaat van de zusters van JMJ (Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef) in Lithoijen. Ze heeft daar de lagere school verder doorlopen (7 klassen) en er ook nog bijles Duits gehad. Tot haar 13e jaar is zij daar geweest. Eén maal in de drie maanden mochten ze voor een korte vakantie naar huis. Daarna is zij in Oss naar de ULO gegaan (4 jaar).
Pensionaat zusters van JMJ

Inmiddels brak de oorlog uit en in 1942 was ze werkzaam op het distributiekantoor in Druten. Dit heeft ze 2 jaar gedaan tot ook hier de oorlog in alle hevigheid uitbarstte.

Als kind al wilde ze de verpleging in. Als men haar vroeg wat ze later wilde worden, antwoordde ze vol overtuiging: 'zuster'.
Op 19-jarige leeftijd ging ze naar 's-Hertogenbosch om daar het felbegeerde diploma te halen. Ze kreeg haar opleiding in het Groot Ziekengasthuis. Ze haalde daar het A-diploma.
Daarna door naar Eindhoven voor de kinderaantekeningen en de kraam. Hierna is ze terechtgekomen in Nijmegen op een opleiding maatschappelijk werk. Dit was 2 jaar studeren en werken.

Affiche Geel en Wit Kruis
In 1950 is zr. Sleijpen begonnen als wijkverpleegster. Er was toen alleen de Kruisvereniging, maar verder niets. Er waren 2 wijkzusters voor de dorpen Alphen, Maasbommel, Appeltern en Altforst. Ze hadden de verantwoording voor de totale gezondheidszorg; zieke mensen en kraamvrouwen.

Het leek in het begin echt zendelingenwerk. Op advies van haar vader schafte ze zich een goede fiets aan, zo was ze beter in staat bezoeken af te leggen, wat vaak toch niet meeviel. De wegen waren niet zoals nu, maar bestonden uit polderwegen wat vaak niet meer was dan een karrespoor. Zo ging ze als het nodig was bij nacht en ontij op de fiets tot aan de brug bij Niftrik.
De verdienste in die tijd was slechts fl. 125,00 in de maand.

Het werk werd ook nog bemoeilijkt doordat er geen waterleiding was. Men had een pomp waaruit alleen rood water kwam. Vaak was er ook geen electriciteit zodat men afhankelijk was van de petroleumlamp en het gevoel.

Het kwam vroeger ook vaak voor dat de wijkzuster de kraamzorg op zich nam. Dit was 2 maal per dag de verzorging van moeder en kind. 's Morgens en 's avonds. Dit was namelijk niet zo duur als een kraamverzorgster. De kosten bedroegen voor 10 dagen bij het eerste kind fl. 12,50 en voor verdere kinderen nog minder. De contributie in die tijd was 10 cent per week.

Dan was er ook het zuigelingen en kleuterbureau. Dit deed ze samen met Dr. Buys. Ze begonnen in de stoffige gymzaal van de oude school. Zr. Sleijpen weet nog goed de eerste keer dat ze daar kwam met witte manchetten en een wit kraagje. Dr. Buys zei lachend: 'in een mum van tijd zie je er uit als zwarte Piet'. En u begrijpt dat hij gelijk kreeg. Hier moest dus verandering in komen. Daarna zijn ze verder gegaan bij Grada van Wichen en hebben daar nog 14 jaar het consultatie bureau gedaan.

Na verloop van tijd, in 1962, kon er een Wit-Gele Kruisgebouw worden gebouwd. Dokter Buys organiseerde met medewerking van verenigingen en particulieren een fancy fair. Er waren moeders die kleren breidden en die werden dan weer bij Amerikaans opbod verkocht. De opbrengst was fl. 10.000,--.
Dr. Buys
Ook de samenwerking met het zeer voortvarende bestuur was erg goed. Zo kon er een Wit-Gele Kruisgebouw komen dat tot nu toe nog aan alle eisen voldoet. Ook was er een woonruimte waar zr. Sleijpen toen haar intrek heeft genomen.

In 1972 heeft zr. Sleijpen nog een cursus gevolgd, dit was 1 jaar stage-opleiding aan de Hogere Verpleegstersschool in Nijmegen.
In die tijd van de streekverbetering, met de ruilverkaveling heeft ze ook veel voorlichting gegeven, vooral over hygiŽne. Ook nu nog zijn er gespreksgroepen en groepsvoorlichting.

Dagelijks is er spreekuur tussen 1 en 2 uur 's middags voor alle 4 de dorpen. Uitleen is 's woensdags van 1 tot 2. Het materiaal komt uit het Centraal Uitleenmagazijn. Ze hebben de modernste apparatuur. Dit omdat er mensen zijn die graag thuis worden verpleegd. Op het moment is er een verschuiving van het ziekenhuis naar 1e lijns gezondheidszorg. Dan is er het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters op dinsdagochtend. Op woensdag is er een maatschappelijk werker, Dhr. v.d. Veer, van 9 tot 10 uur. Op donderdagochtend is er de trombosedienst. Dr. Boogaards heeft spreekuur op maandag- en donderdagmiddag vanaf 2 uur zolang er mensen zijn. Ook de samenwerking met de wijkverpleegkundigen uit Druten verloopt heel goed.

Nel Sleijpen 25 jaar bij het Wit-Gele Kruis
Sinds 1975 is het Wit-Gele Kruis ondergebracht in een regionale kruisvereniging van Alphen tot Weurt, dit betreft 18 dorpen.
Het bestuur bestaat uit 1 of 2 leden van elk dorp.

Er werken verder aan mee:

18 wijkverpleegkundigen
4 wijkziekenverzorgsters
2 hoofd wijkverpleegkundigen
5 administratieve krachten op kantoor

Zr. Sleijpen is inmiddels 34 jaar werkzaam als wijkzuster en uit die tijd kan ze zich wel enkele dingen herinneren.

Zo was er die keer dat ze pas haar rijbewijs had. Het was op een zondag, ze waren altijd met 2 verpleegsters die om de beurt een zondag vrij hadden. De ene oudere zuster was ziek. Zr. Sleijpen kreeg een auto. Het was niet de nieuwste en de remmen waren ook niet best. Ze werd opgeroepen voor een bevalling op de Hull. Toen ze daar klaar was, wilde ze naar huis. Ze moest daarvoor eerst de auto keren. Doordat de remmen zo slecht waren kon het gebeuren dat ze zo achteruit de varkensschuur in reed. Bart den dokter die stond te kijken zei: 'Och het is ook niks gedaan hé, vrouwen achter het stuur'.

Het fijnste vond ze iedere keer weer, dat als ze na een fietstocht bij het kraamgezin aankwam er altijd het lekkere bordje kippensoep was.

Als ze wel eens aan moeders vroeg waarom ze niet naar het bureau kwamen, zeiden ze: 'Och zuster wij hoeven toch niet naar het consternatiebureau, dat is toch alleen maar om de mooie kleren te laten zien'.
Moedercursus [De Gelderlander 1965]

Ook is het leuk als ze kinderen op het bureau krijgt waarvan ze de ouders ook nog mee op de wereld heeft geholpen. Er zijn ook wel kinderen die haar Oma noemen.

In haar vrije tijd speelt zr. Sleijpen actief tennis. Ook zwemt ze en houdt veel van lezen en handwerken. Ze luistert graag naar klassieke muziek, hiervoor gaat ze wel naar een concert in Nijmegen.

Dit was het verhaal van zr. Sleijpen die wij voor haar medewerking hartelijk danken.


Naschrift (WHAM):

Petronella Josepha Johanna Sleijpen werd geboren op 10 maart 1926 in Alphen. In 1987 nam zr. Nel Sleijpen afscheid als wijkverpleegkundige. Ze is onderscheiden met de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje-Nassau voor haar jarenlange inzet als wijkverpleegkundige. Ze is in Alphen overleden op 23 maart 2013.

WHAM logo

 


website by AageM